Про надання послуг хостингу та реєстрацію доменних імен в мережі Інтернет (далі «Послуги») юридичній або фізичній особі, що іменується в подальшому «Абонент», компанією «AvaHost Ltd.», яка іменується надалі «АваХост»

(також іменований у тексті «Підрядник»). Ця угода є публічною офертою (далі – Оферта) і відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова має відповідну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під терміном «Послуги» мається на увазі надання Абоненту наступного:

 • Унікальне ім’я користувача та пароль, що дозволяють їм завантажувати свою інформацію на сервери AvaHost (протягом 2-3 робочих днів після надходження оплати на банківський рахунок AvaHost);
 • Підтримка первинних та вторинних DNS-серверів імен для доменів, що використовуються;
 • Можливість налаштування адрес електронної пошти з обсягом пам’яті в межах квоти, вказаної обраним тарифним планом;
 • Доступ до всіх доступних програм та функцій;
 • доступ до статистики відвідувань;
 • Необхідна консультація електронною поштою та телефоном з боку служби технічної підтримки з налаштування та підключення Сервісу.

1.2. Надання можливості надсилати та отримувати електронні повідомлення для Абонента в межах офісу AvaHost, а також налаштування або діагностику персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі AvaHost, так і за допомогою виїзду до Абонента. , не входять до обсягу Послуг. Додатково також не включено навчання з Інтернетом.

1.3. Крім того, AvaHost надає послуги реєстрації доменних імен на підставі договорів з реєструючими організаціями.

1.3.1. При наданні Абоненту послуг з реєстрації доменного імені AvaHost не несе відповідальності за строки та можливі затримки реєстрації, які можуть виникнути через технологічні особливості реєструючої організації та/або несправності обладнання/програмного забезпечення. Крім того, AvaHost не несе відповідальності за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать її внутрішньому Регламенту.

1.3.2. Нове доменне ім’я реєструється за дотримання всіх необхідних умов, правил та норм його реєстрації, у тому числі:

 • на момент реєстрації доменне ім’я доступне;
 • загальноприйняті морально-етичні норми не порушуються;
 • додаток надає повну та точну інформацію, необхідну для реєстрації;
 • дотримуються правил конкретної доменної зони, як описано на https://my.ava.hosting/cart.php?a=add&domain=register , а також на офіційному сайті Адміністратора доменної зони.

1.3.3. AvaHost не претендує на права власності на доменні імена, зареєстровані для клієнтів, та не заявляє про такі права за умови сплати відповідних зборів.

1.3.4. У разі, якщо з будь-яких причин зареєструвати домен Абоненту неможливо, Виконавець має право зареєструвати такий домен, використовуючи власні контактні дані. Однак при цьому Виконавець не набуває права власності на такі доменні імена та не претендує на будь-яке право власності на них.

1.3.5. При реєстрації доменного імені Абонент гарантує, що реєстрація та використання домену:

 • не порушує чинне законодавство Республіки Молдова;
 • не обмежує права та охоронювані законом інтереси третіх осіб;
 • не використовується для поширення хибної інформації, обману споживачів, участі у недобросовісній конкуренції чи вчинення інших порушень законодавства.

1.3.6. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор домену AvaHost не можуть бути залучені як відповідачі до судової суперечки з приводу порушення Абонентом гарантій, зазначених у п. 1.3.5. пропозиції.

1.3.7. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор AvaHost не несуть відповідальності за наслідки використання, невикористання або несанкціонованого використання Абонентом доменних імен, особливо щодо третіх осіб, а також за порушення прав. прав третіх осіб Абонентом.

1.3.8. Абонент зобов’язується надати всю необхідну інформацію та документацію, необхідну для реєстрації домену, у строки, встановлені правилами доменної зони, в якій реєструється доменне ім’я.

1.4. Приймаючи Оферту, Абонент:

 • погоджується дотримуватись його правил та умов;
 • погоджується дотримуватись правил і норм доменної зони, в якій реєструється домен;
 • погоджується дотримуватись політики вирішення спорів та правил доменної зони, в якій реєструється домен;
 • погоджується вирішувати спори, що виникають із третіми особами щодо доменного імені, за допомогою обов’язкових адміністративних процедур уповноваженими організаціями з вирішення спорів, акредитованими ICANN;
 • дає згоду на блокування, видалення або передачу доменного імені на підставі рішень уповноважених організацій відповідно до політики вирішення спорів та правил доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім’я;
 • підтверджує усвідомлення ризиків, пов’язаних із неможливістю ідентифікувати Абонента при наданні знеособлених даних Виконавцю для отримання Послуг.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки AvaHost:

2.1.1. Надавати Абоненту Послуги за допомогою реєстрації.

2.1.2. Зареєструйте Абонента, видавши йому пароль та ім’я користувача (логін) шляхом передачі пароля та логіну на електронну пошту Абонента.

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської плати, внесеної Абонентом на особовий рахунок, відповідно до пункту 3 Оферти.

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації, наданої Абонентом під час реєстрації, а також зміст особистих повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Республіки Молдова та Політикою конфіденційності.

2.1.5. Публікуйте офіційні повідомлення про абонентське обслуговування та зміну тарифів оплати на WWW-сервері AvaHost.

2.1.6. У разі виникнення технічних проблем з обладнанням AvaHost відновіть працездатність сайту протягом 24 годин, включаючи вихідні та святкові дні.

2.1.7. Під час перенесення сайту з одного сервера компанії на інший збережіть інформацію на старому сервері протягом 5 робочих днів.

2.1.8. Повідомити Абонента за контактною адресою електронної пошти, вказаною у профілі Абонента, про закінчення терміну реєстрації або блокування доменного імені.

2.1.9.
Дозволити передачу доменного імені іншому реєстратору, якщо Абонент не має непогашеної заборгованості перед AvaHost та має документи, зазначені в п. 2.2.7. цієї Пропозиції.

2.2. Обов’язки Абонента:

2.2.1. Оплатити Послуги згідно з обраним тарифним планом AvaHost. Абонент зобов’язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на WWW-сервері AvaHost.

2.2.2. Зберігати видані ним відповідні фінансові документи, що підтверджують оплату Послуг.

2.2.3. Регулярно (не рідше одного разу на тиждень) ознайомлюватися з офіційною інформацією щодо обслуговування Абонента, у тому числі із змінами тарифних планів AvaHost, які публікуються у порядку, зазначеному в п. 2.3.5 цієї Оферти.

2.2.4. Регулярно, але не рідше, ніж раз на місяць, стежити за станом доменного імені та у разі виявлення невідповідностей оперативно повідомляти про це AvaHost.

2.2.5. Забезпечувати повноту, правдивість та достовірність інформації, наданої у профілі користувача Абонента.

2.2.6. На електронні запити AvaHost, направлені на контактну адресу електронної пошти Абонента, відповідати протягом п’яти днів з моменту їх надсилання, а на термінові електронні запити – протягом одного дня.

2.2.7.

При надсиланні домену іншому реєстратору надішліть скановану копію підписаної вручну заяви до фінансового відділу AvaHost електронною поштою. У заяві має бути зазначена назва домена, що переноситься, і ідентифікатор реєстратора, якому переноситься домен. Разом із заявою, якщо Абонент – фізична особа, надішліть скановані копії його паспорта.

Для переделегування домену (зміни реєстранта) необхідно надати оригінал письмової заяви разом із копіями документів поточного реєстранта (Абонента), як зазначено у п. 2.2.8.

2.2.8. На запит AvaHost надати скановані копії документів протягом 5 календарних днів для підтвердження достовірності та правдивості інформації, зазначеної у профілі користувача Абонента.

(а) Для фізичних осіб: копія чинного паспорта.

(б) Для юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, індивідуальних підприємців та громадських об’єднань.

2.2.9. Відшкодувати AvaHost витрати, понесені у разі продовження доменного імені Абонента, заблокованого за рішенням суду чи організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів.

2.3. Права AvaHost:

2.3.1. Тимчасово призупинити надання Послуг Абоненту до отримання AvaHost письмових пояснень від Абонента у таких випадках:

(а) Неотримання оплати за Послуги у вказані терміни, встановлені AvaHost.

(б) Дії, спрямовані на обмеження або запобігання доступу інших користувачів до Сервісів, а також спроби несанкціонованого доступу до ресурсів AvaHost та інших систем, доступних через Інтернет.

(c) Розповсюдження в Інтернеті будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства Республіки Молдова або нормам міжнародного права.

(d) Публікація або передача будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містять комп’ютерні віруси або інші подібні до них компоненти.

(e) Участь у діях з надсилання, публікації, передачі, відтворення, надання або іншого використання з комерційною метою інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, отриманих повністю або частково через Сервіси (якщо це явно не дозволено власником таких послуг). інформацію, програмне забезпечення чи інший контент) за наявності письмової згоди власника такої інформації на обмеження зазначених дій.

(e) Участь у діях з надсилання, публікації, передачі, відтворення або розповсюдження будь-яким способом програмного забезпечення або інших матеріалів, отриманих за допомогою Сервісів (повністю або частково), захищених авторськими або іншими правами, без дозволу власника, а також надсилання, публікація, передача або розповсюдження будь-яким способом будь-якого компонента наданих Сервісів або творів, створених на їх основі, оскільки самі Сервіси також є об’єктом авторських та інших прав за умови письмової згоди власника таких прав щодо обмеження зазначених дій.

(g) Надсилання масових повідомлень як з серверів AvaHost, так і з будь-яких інших серверів електронною поштою без явної та недвозначної згоди одержувачів. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи обміну особистою інформацією не може бути підставою для додавання адреси до будь-якого списку масового розсилання. Включення адреси, отриманої за допомогою різних засобів (веб-форми, підписні боти тощо), до списку розсилки, що використовується для будь-якого виду розсилки повідомлень, допускається лише за наявності належної процедури підтвердження, що забезпечує додавання адреси. до списку за згодою власника. Процедура підтвердження підписки повинна виключати включення адреси до списку одержувачів будь-яких розсилок (разових або регулярних), ініційованих третіми особами (тобто фізичними особами, які не є власниками відповідної адреси). Можливість будь-якого передплатника легко залишити список розсилки в будь-який час має бути доступна без будь-яких складнощів, якщо передплатник бажає це зробити. Однак саме собою наявність можливості виходу зі списку не може бути підставою для додавання адрес до списку без дозволу власників.

(к) Розміщення, публікація та передача через Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному молдавському чи міжнародному законодавству. Сюди входить явна згадка про порнографію. У зв’язку з відсутністю законодавчо встановлених методів визначення того, чи конкретне зображення є порнографічним, AvaHost залишає за собою право виносити такі визначення. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох повідомлень електронної пошти безлічі одержувачів, так і множинне надсилання одному одержувачу, а також використання ідентифікаторів AvaHost (веб-сторінок, електронної пошти) в аналогічних масових розсилках, які здійснюються через іншого Провайдера. Повідомлення включають повідомлення електронної пошти, ICQ та інші способи обміну особистою інформацією.

(i) Хостинг проксі-сервера.

(k) Функціонування скриптів веб-сайту порушує функціональність одного із серверів AvaHost.

(l) Використання сервера для майнінгу.

(н) У разі недотримання пункту 2.2.6 цієї Угоди.

(n) У разі недотримання пункту 2.2.8 цієї Угоди.

2.3.2 AvaHost залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати договірні відносини з Абонентом, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, у разі порушення Абонентом умов цієї Оферти. Моментом розірвання договору та припинення надання послуг вважається дата направлення Абоненту відповідного повідомлення.

2.3.3 У разі підвищених (надлишкових) вимог Абонента до обладнання та інших ресурсів, що надаються згідно із замовленою послугою, AvaHost залишає за собою право запропонувати Абоненту перейти на інший тарифний план. Якщо Абонент відмовляється перемикатися, AvaHost

вправі припинити надання послуг із поверненням Абоненту невикористаних коштів.

2.3.4 Розкривати (передавати) інформацію про Абонента лише відповідно до умов Оферти, Політики конфіденційності та/або законодавства Республіки Молдова.

2.3.5. Змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку.

Датою набрання чинності змінами цієї Оферти є дата їх публікації на WWW-сервері AvaHost або в панелі керування сервісом, якщо інше не вказано в новій версії Оферти.

2.3.6. Надати до суду або організацію, уповноважену на позасудове вирішення доменних спорів, інформацію про доменне ім’я Абонента, у тому числі підтвердження реєстрації спірного доменного імені Виконавцем, надання інформації про реєстранта (Підписувача) доменного імені, та за необхідності надання договорів на реєстрацію та обслуговування доменних імен та інших супутніх документів.

2.3.7. Не змінювати реєстранта, реєстратора та/або вносити інші зміни, пов’язані зі спірним доменним ім’ям, під час розгляду скарги організацією, уповноваженою на позасудове вирішення доменних спорів або на підставі рішення суду.

2.3.8. На підставі рішення суду або рішення організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів, заблокувати, видалити або передати (поступитися) доменне ім’я Абонента без виплати Абоненту будь-якої компенсації або інших виплат.

2.4. До прав Абонента належать:

2.4.1. Вимагати від AvaHost надання послуг відповідно до умов цієї Оферти.

2.4.1. Протягом 30 днів з моменту оплати послуг хостингу вимагати від AvaHost повернення грошей у разі невідповідності якості послуг умовам цієї Оферти.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1 Поточна вартість послуг залежить від типу, способу та термінів надання послуги, зазначених у тарифному плані, доступному за публічним посиланням https://ava.hosting/ . Абонентська плата та ціни на послуги вказані у євро.

3.2 AvaHost залишає за собою право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги та вводити нові тарифні плани. AvaHost інформує Абонента про нові ціни, розміщуючи повідомлення на WWW-сервері AvaHost. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його публікації на WWW-сервері AvaHost або дата, зазначена в повідомленні про зміну Тарифного плану. У разі зміни тарифів раніше здійснені платежі за новими тарифами не перераховуються.

3.3. Послуги надаються за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

3.4 Оплата Послуг може здійснюватись як готівкою, так і безготівковим розрахунком у вигляді передоплати. Оплата може бути здійснена Абонентом у будь-якому відділенні молдавських банків. При здійсненні платежу через банк Абонент зобов’язаний зазначити у платіжному документі номер рахунку-договору, передбаченого для цієї послуги. Сума платежу має співпадати із зазначеною у договорі рахунку (рахунку-офертою). AvaHost залишає за собою право не надавати послуги, якщо в платіжному документі, наданому Абонентом, не вказано індивідуальний номер або якщо сплачена сума не відповідає сумі, зазначеній у рахунку-договорі (рахунку-оферті), до виправлення платіжного документа.

3.5. Абонент несе повну відповідальність за достовірність своїх платежів. У разі зміни банківських реквізитів AvaHost Абонент несе повну відповідальність за платежі, здійснені з використанням старих реквізитів, доки нові реквізити не будуть опубліковані на WWW-сервері AvaHost.

3.6 Оплата за Послугу вважається підтвердженою, а особистий кабінет Абонента – відкритим після отримання інформації від банку про зарахування коштів на рахунок та підтвердження оплати платіжною системою AvaHost.

3.7. Протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту прострочення оплати за послугу вміст облікового запису Абонента зберігається за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст облікового запису Абонента може бути видалено.

3.9. Абонент не має права передавати рахунки на оплату послуг AvaHost третім особам для оплати.

3.10. Абонент зобов’язаний зберігати всі банківські квитанції про оплату послуг AvaHost протягом 3 років з моменту оплати.

3.11 Послуги хостингу надаються за передоплатою. Мінімальний термін передплати за послугу – 30 днів.

3.12 Відновлення заблокованих послуг у зв’язку з простроченням платежів здійснюється після погашення заборгованості за послуги та внесення передоплати за 30 днів.

3.13 Звіти про виконані роботи, договори та інші облікові документи за цим договором надсилаються в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через систему електронного документообігу.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Провайдер не несе відповідальності за будь-яку пряму або непряму шкоду (включаючи, крім іншого, втрачену вигоду), понесену Абонентом у зв’язку з використанням або невикористанням Послуг, втратою файлів або електронною поштою Абонента.

4.2. Провайдер не несе відповідальності за будь-які збої або помилки програми/бази даних, що виникли у програмі/базі даних, що призвели до припинення надання Послуги або неповного надання Послуги. При своєчасному повідомленні Абонента про програмні збої Провайдер зобов’язується усунути неполадки та відновити Сервіс у найкоротші технічно здійсненні терміни. Своєчасним повідомленням вважається повідомлення, зроблене протягом 30 (тридцяти) днів із моменту виникнення збоїв програми/бази даних.

4.3. Абонент несе повну відповідальність за інформацію, розміщену на його WWW-сервері та розповсюджувану за допомогою електронної пошти.

4.4. Абонент несе відповідальність за збереження пароля, наданого йому службою підтримки AvaHost. У разі крадіжки або втрати пароля Абонент має право звернутися до служби підтримки AvaHost для зміни пароля факсом або електронною поштою, з обов’язковим наданням фінансової інформації, що підтверджує оплату Послуг.

4.5. AvaHost не несе відповідальності як відповідача або відповідача, якщо дії Абонента заподіяли фінансову, моральну або фізичну шкоду третім особам.

4.6. AvaHost не несе відповідальності за якість спільних каналів зв’язку, які використовуються для доступу до послуг, що надаються.

4.7. Протягом терміну дії Оферти та протягом 3 (трьох) років з моменту її припинення Сторони зобов’язуються обмежити доступ третіх осіб, а також працівників та посадових осіб, які не залучені до виконання зобов’язань по Оферті. Оферти, а також зберігати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю та передається одна одній у процесі виконання зобов’язань по цій Оферті. Інформація є конфіденційною та містить комерційну таємницю для Сторони, яка її надала, якщо прямо зазначено, що інформація є конфіденційною.

4.8. Абонент надає AvaHost право публікувати свої персональні дані у відкритих джерелах з метою виконання умов цієї Оферти. Персональні дані Абонента – фізичної особи публікуються AvaHost лише за його згодою. Цілі та порядок обробки персональних даних встановлені у Політиці конфіденційності ( https://avahost.ua/information/policy/ ), яка є невід’ємною частиною цієї Оферти.

5. Обмеження використання ресурсів

5.1. До безлімітних відносяться ресурси, які в описі тарифного плану позначені як «безлімітні» або мають математичний символ нескінченності. Наприклад, кількість облікових записів електронної пошти, загальний простір, що займається електронною поштою, розмір бази даних і т. д. Це зроблено для того, щоб зменшити побоювання користувачів, що їхнє обслуговування буде зупинено при досягненні межі. Проте ресурси сервера та інтернет-канали мають обмеження. Щоб уникнути надмірного споживання ресурсів, Провайдер залишає за собою право обмежити ресурси, що використовуються Абонентом, або призупинити надання Послуги, попередньо повідомивши про це на контактну адресу електронної пошти Абонента.

5.2. Ліміт, за якого можуть бути обмежені ресурси Абонента, розраховується на основі статистики споживання ресурсів усіма передплатниками послуги Провайдера за аналогічною пропозицією за попередній календарний місяць.

5.3. Абоненти, які перевищили ліміт, зазначений у пункті 5.2, отримають повідомлення на контактну адресу електронної пошти про перевищення допустимого ліміту використання ресурсу. Якщо Абонент не зменшить використання ресурсу протягом 48 годин після отримання такого повідомлення, Провайдер залишає за собою право призупинити надання Послуги або в односторонньому порядку розірвати Угоду.

6. Умови використання продуктів Microsoft

6.1 Умови використання продуктів Microsoft описані в Додатку №2 до цієї Оферти (https://avahost.ua/information/microsoft-policy/).

7. ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Публічна оферта набирає чинності з оплати Послуг у порядку, встановленому цією Офертою, і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. З усіх питань, які не врегульовані в цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством Республіки Молдова, правилами, нормами доменних зон, політикою та правилами позасудового вирішення доменних спорів;

7.3. Умови цієї Оферти поширюються на відносини між сторонами, що виникли до її акцепту Абонентом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі питання, які не врегульовані цією Офертою, а також будь-які спірні питання щодо Оферти або у зв’язку з нею, вирішуються відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова.

8.2. Недійсність будь-якого з положень цієї Оферти судом не призводить до недійсності інших її положень чи Оферти загалом, отже, не призводить до втрати її юридичної сили.

8.3. AvaHost має право вносити зміни та/або доповнення до цієї пропозиції в будь-який час.

Нову версію Оферти розміщено на сайті за адресою https://avahost.ua/information/oferta/.

AvaHost рекомендує Абоненту регулярно перевіряти умови Оферти щодо її змін та/або доповнень.

Продовження отримання Абонентом Послуг після внесення будь-яких змін та/або доповнень до Оферти означає повне прийняття та беззастережну згоду з такими змінами та/або доповненнями.

У разі небажання Абонента дотримуватись умов зміненої та/або доповненої Оферти, вона може бути розірвана ним в односторонньому порядку.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

АВАХІСТ , ТОВ

РОЗМІЩЕННЯ: БУЛЬВАР ДЕЧЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА.

ПОДАТКОВИЙ КІД: 1011600029226

Контактна особа у Республіці Молдова

IBAN: UA453220010000026000330056235

ЕГРПОУ: 3245006072

Телефон: + (373) 78-888-420

Електронна пошта: sales@ava-host.com


PDF-файл для скачування

Запросити або розробити публічну оферту:

Про надання послуг хостингу та реєстрацію доменних імен в мережі Інтернет (далі «Послуги») юридичній або фізичній особі, що іменується в подальшому «Абонент», компанією «AvaHost Ltd.», яка іменується надалі «АваХост»

(також іменований у тексті «Підрядник»). Ця угода є публічною офертою (далі – Оферта) і відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова має відповідну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під терміном «Послуги» мається на увазі надання Абоненту наступного:

 • Унікальне ім’я користувача та пароль, що дозволяють їм завантажувати свою інформацію на сервери AvaHost (протягом 2-3 робочих днів після надходження оплати на банківський рахунок AvaHost);
 • Підтримка первинних та вторинних DNS-серверів імен для доменів, що використовуються;
 • Можливість налаштування адрес електронної пошти з обсягом пам’яті в межах квоти, вказаної обраним тарифним планом;
 • Доступ до всіх доступних програм та функцій;
 • доступ до статистики відвідувань;
 • Необхідна консультація електронною поштою та телефоном з боку служби технічної підтримки з налаштування та підключення Сервісу.

1.2. Надання можливості надсилати та отримувати електронні повідомлення для Абонента в межах офісу AvaHost, а також налаштування або діагностику персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі AvaHost, так і за допомогою виїзду до Абонента. , не входять до обсягу Послуг. Додатково також не включено навчання з Інтернетом.

1.3. Крім того, AvaHost надає послуги реєстрації доменних імен на підставі договорів з реєструючими організаціями.

1.3.1. При наданні Абоненту послуг з реєстрації доменного імені AvaHost не несе відповідальності за строки та можливі затримки реєстрації, які можуть виникнути через технологічні особливості реєструючої організації та/або несправності обладнання/програмного забезпечення. Крім того, AvaHost не несе відповідальності за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать її внутрішньому Регламенту.

1.3.2. Нове доменне ім’я реєструється за дотримання всіх необхідних умов, правил та норм його реєстрації, у тому числі:

 • на момент реєстрації доменне ім’я доступне;
 • загальноприйняті морально-етичні норми не порушуються;
 • додаток надає повну та точну інформацію, необхідну для реєстрації;
 • дотримуються правил конкретної доменної зони, як описано на https://my.ava.hosting/cart.php?a=add&domain=register , а також на офіційному сайті Адміністратора доменної зони.

1.3.3. AvaHost не претендує на права власності на доменні імена, зареєстровані для клієнтів, та не заявляє про такі права за умови сплати відповідних зборів.

1.3.4. У разі, якщо з будь-яких причин зареєструвати домен Абоненту неможливо, Виконавець має право зареєструвати такий домен, використовуючи власні контактні дані. Однак при цьому Виконавець не набуває права власності на такі доменні імена та не претендує на будь-яке право власності на них.

1.3.5. При реєстрації доменного імені Абонент гарантує, що реєстрація та використання домену:

 • не порушує чинне законодавство Республіки Молдова;
 • не обмежує права та охоронювані законом інтереси третіх осіб;
 • не використовується для поширення хибної інформації, обману споживачів, участі у недобросовісній конкуренції чи вчинення інших порушень законодавства.

1.3.6. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор домену AvaHost не можуть бути залучені як відповідачі до судової суперечки з приводу порушення Абонентом гарантій, зазначених у п. 1.3.5. пропозиції.

1.3.7. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор AvaHost не несуть відповідальності за наслідки використання, невикористання або несанкціонованого використання Абонентом доменних імен, особливо щодо третіх осіб, а також за порушення прав. прав третіх осіб Абонентом.

1.3.8. Абонент зобов’язується надати всю необхідну інформацію та документацію, необхідну для реєстрації домену, у строки, встановлені правилами доменної зони, в якій реєструється доменне ім’я.

1.4. Приймаючи Оферту, Абонент:

 • погоджується дотримуватись його правил та умов;
 • погоджується дотримуватись правил і норм доменної зони, в якій реєструється домен;
 • погоджується дотримуватись політики вирішення спорів та правил доменної зони, в якій реєструється домен;
 • погоджується вирішувати спори, що виникають із третіми особами щодо доменного імені, за допомогою обов’язкових адміністративних процедур уповноваженими організаціями з вирішення спорів, акредитованими ICANN;
 • дає згоду на блокування, видалення або передачу доменного імені на підставі рішень уповноважених організацій відповідно до політики вирішення спорів та правил доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім’я;
 • підтверджує усвідомлення ризиків, пов’язаних із неможливістю ідентифікувати Абонента при наданні знеособлених даних Виконавцю для отримання Послуг.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки AvaHost:

2.1.1. Надавати Абоненту Послуги за допомогою реєстрації.

2.1.2. Зареєструйте Абонента, видавши йому пароль та ім’я користувача (логін) шляхом передачі пароля та логіну на електронну пошту Абонента.

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської плати, внесеної Абонентом на особовий рахунок, відповідно до пункту 3 Оферти.

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації, наданої Абонентом під час реєстрації, а також зміст особистих повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Республіки Молдова та Політикою конфіденційності.

2.1.5. Публікуйте офіційні повідомлення про абонентське обслуговування та зміну тарифів оплати на WWW-сервері AvaHost.

2.1.6. У разі виникнення технічних проблем з обладнанням AvaHost відновіть працездатність сайту протягом 24 годин, включаючи вихідні та святкові дні.

2.1.7. Під час перенесення сайту з одного сервера компанії на інший збережіть інформацію на старому сервері протягом 5 робочих днів.

2.1.8. Повідомити Абонента за контактною адресою електронної пошти, вказаною у профілі Абонента, про закінчення терміну реєстрації або блокування доменного імені.

2.1.9.
Дозволити передачу доменного імені іншому реєстратору, якщо Абонент не має непогашеної заборгованості перед AvaHost та має документи, зазначені в п. 2.2.7. цієї Пропозиції.

2.2. Обов’язки Абонента:

2.2.1. Оплатити Послуги згідно з обраним тарифним планом AvaHost. Абонент зобов’язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на WWW-сервері AvaHost.

2.2.2. Зберігати видані ним відповідні фінансові документи, що підтверджують оплату Послуг.

2.2.3. Регулярно (не рідше одного разу на тиждень) ознайомлюватися з офіційною інформацією щодо обслуговування Абонента, у тому числі із змінами тарифних планів AvaHost, які публікуються у порядку, зазначеному в п. 2.3.5 цієї Оферти.

2.2.4. Регулярно, але не рідше, ніж раз на місяць, стежити за станом доменного імені та у разі виявлення невідповідностей оперативно повідомляти про це AvaHost.

2.2.5. Забезпечувати повноту, правдивість та достовірність інформації, наданої у профілі користувача Абонента.

2.2.6. На електронні запити AvaHost, направлені на контактну адресу електронної пошти Абонента, відповідати протягом п’яти днів з моменту їх надсилання, а на термінові електронні запити – протягом одного дня.

2.2.7.

При надсиланні домену іншому реєстратору надішліть скановану копію підписаної вручну заяви до фінансового відділу AvaHost електронною поштою. У заяві має бути зазначена назва домена, що переноситься, і ідентифікатор реєстратора, якому переноситься домен. Разом із заявою, якщо Абонент – фізична особа, надішліть скановані копії його паспорта.

Для переделегування домену (зміни реєстранта) необхідно надати оригінал письмової заяви разом із копіями документів поточного реєстранта (Абонента), як зазначено у п. 2.2.8.

2.2.8. На запит AvaHost надати скановані копії документів протягом 5 календарних днів для підтвердження достовірності та правдивості інформації, зазначеної у профілі користувача Абонента.

(а) Для фізичних осіб: копія чинного паспорта.

(б) Для юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, індивідуальних підприємців та громадських об’єднань.

2.2.9. Відшкодувати AvaHost витрати, понесені у разі продовження доменного імені Абонента, заблокованого за рішенням суду чи організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів.

2.3. Права AvaHost:

2.3.1. Тимчасово призупинити надання Послуг Абоненту до отримання AvaHost письмових пояснень від Абонента у таких випадках:

(а) Неотримання оплати за Послуги у вказані терміни, встановлені AvaHost.

(б) Дії, спрямовані на обмеження або запобігання доступу інших користувачів до Сервісів, а також спроби несанкціонованого доступу до ресурсів AvaHost та інших систем, доступних через Інтернет.

(c) Розповсюдження в Інтернеті будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства Республіки Молдова або нормам міжнародного права.

(d) Публікація або передача будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містять комп’ютерні віруси або інші подібні до них компоненти.

(e) Участь у діях з надсилання, публікації, передачі, відтворення, надання або іншого використання з комерційною метою інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, отриманих повністю або частково через Сервіси (якщо це явно не дозволено власником таких послуг). інформацію, програмне забезпечення чи інший контент) за наявності письмової згоди власника такої інформації на обмеження зазначених дій.

(e) Участь у діях з надсилання, публікації, передачі, відтворення або розповсюдження будь-яким способом програмного забезпечення або інших матеріалів, отриманих за допомогою Сервісів (повністю або частково), захищених авторськими або іншими правами, без дозволу власника, а також надсилання, публікація, передача або розповсюдження будь-яким способом будь-якого компонента наданих Сервісів або творів, створених на їх основі, оскільки самі Сервіси також є об’єктом авторських та інших прав за умови письмової згоди власника таких прав щодо обмеження зазначених дій.

(g) Надсилання масових повідомлень як з серверів AvaHost, так і з будь-яких інших серверів електронною поштою без явної та недвозначної згоди одержувачів. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи обміну особистою інформацією не може бути підставою для додавання адреси до будь-якого списку масового розсилання. Включення адреси, отриманої за допомогою різних засобів (веб-форми, підписні боти тощо), до списку розсилки, що використовується для будь-якого виду розсилки повідомлень, допускається лише за наявності належної процедури підтвердження, що забезпечує додавання адреси. до списку за згодою власника. Процедура підтвердження підписки повинна виключати включення адреси до списку одержувачів будь-яких розсилок (разових або регулярних), ініційованих третіми особами (тобто фізичними особами, які не є власниками відповідної адреси). Можливість будь-якого передплатника легко залишити список розсилки в будь-який час має бути доступна без будь-яких складнощів, якщо передплатник бажає це зробити. Однак саме собою наявність можливості виходу зі списку не може бути підставою для додавання адрес до списку без дозволу власників.

(к) Розміщення, публікація та передача через Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному молдавському чи міжнародному законодавству. Сюди входить явна згадка про порнографію. У зв’язку з відсутністю законодавчо встановлених методів визначення того, чи конкретне зображення є порнографічним, AvaHost залишає за собою право виносити такі визначення. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох повідомлень електронної пошти безлічі одержувачів, так і множинне надсилання одному одержувачу, а також використання ідентифікаторів AvaHost (веб-сторінок, електронної пошти) в аналогічних масових розсилках, які здійснюються через іншого Провайдера. Повідомлення включають повідомлення електронної пошти, ICQ та інші способи обміну особистою інформацією.

(i) Хостинг проксі-сервера.

(k) Функціонування скриптів веб-сайту порушує функціональність одного із серверів AvaHost.

(l) Використання сервера для майнінгу.

(н) У разі недотримання пункту 2.2.6 цієї Угоди.

(n) У разі недотримання пункту 2.2.8 цієї Угоди.

2.3.2 AvaHost залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати договірні відносини з Абонентом, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, у разі порушення Абонентом умов цієї Оферти. Моментом розірвання договору та припинення надання послуг вважається дата направлення Абоненту відповідного повідомлення.

2.3.3 У разі підвищених (надлишкових) вимог Абонента до обладнання та інших ресурсів, що надаються згідно із замовленою послугою, AvaHost залишає за собою право запропонувати Абоненту перейти на інший тарифний план. Якщо Абонент відмовляється перемикатися, AvaHost

вправі припинити надання послуг із поверненням Абоненту невикористаних коштів.

2.3.4 Розкривати (передавати) інформацію про Абонента лише відповідно до умов Оферти, Політики конфіденційності та/або законодавства Республіки Молдова.

2.3.5. Змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку.

Датою набрання чинності змінами цієї Оферти є дата їх публікації на WWW-сервері AvaHost або в панелі керування сервісом, якщо інше не вказано в новій версії Оферти.

2.3.6. Надати до суду або організацію, уповноважену на позасудове вирішення доменних спорів, інформацію про доменне ім’я Абонента, у тому числі підтвердження реєстрації спірного доменного імені Виконавцем, надання інформації про реєстранта (Підписувача) доменного імені, та за необхідності надання договорів на реєстрацію та обслуговування доменних імен та інших супутніх документів.

2.3.7. Не змінювати реєстранта, реєстратора та/або вносити інші зміни, пов’язані зі спірним доменним ім’ям, під час розгляду скарги організацією, уповноваженою на позасудове вирішення доменних спорів або на підставі рішення суду.

2.3.8. На підставі рішення суду або рішення організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів, заблокувати, видалити або передати (поступитися) доменне ім’я Абонента без виплати Абоненту будь-якої компенсації або інших виплат.

2.4. До прав Абонента належать:

2.4.1. Вимагати від AvaHost надання послуг відповідно до умов цієї Оферти.

2.4.1. Протягом 30 днів з моменту оплати послуг хостингу вимагати від AvaHost повернення грошей у разі невідповідності якості послуг умовам цієї Оферти.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1 Поточна вартість послуг залежить від типу, способу та термінів надання послуги, зазначених у тарифному плані, доступному за публічним посиланням https://ava.hosting/ . Абонентська плата та ціни на послуги вказані у євро.

3.2 AvaHost залишає за собою право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги та вводити нові тарифні плани. AvaHost інформує Абонента про нові ціни, розміщуючи повідомлення на WWW-сервері AvaHost. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його публікації на WWW-сервері AvaHost або дата, зазначена в повідомленні про зміну Тарифного плану. У разі зміни тарифів раніше здійснені платежі за новими тарифами не перераховуються.

3.3. Послуги надаються за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

3.4 Оплата Послуг може здійснюватись як готівкою, так і безготівковим розрахунком у вигляді передоплати. Оплата може бути здійснена Абонентом у будь-якому відділенні молдавських банків. При здійсненні платежу через банк Абонент зобов’язаний зазначити у платіжному документі номер рахунку-договору, передбаченого для цієї послуги. Сума платежу має співпадати із зазначеною у договорі рахунку (рахунку-офертою). AvaHost залишає за собою право не надавати послуги, якщо в платіжному документі, наданому Абонентом, не вказано індивідуальний номер або якщо сплачена сума не відповідає сумі, зазначеній у рахунку-договорі (рахунку-оферті), до виправлення платіжного документа.

3.5. Абонент несе повну відповідальність за достовірність своїх платежів. У разі зміни банківських реквізитів AvaHost Абонент несе повну відповідальність за платежі, здійснені з використанням старих реквізитів, доки нові реквізити не будуть опубліковані на WWW-сервері AvaHost.

3.6 Оплата за Послугу вважається підтвердженою, а особистий кабінет Абонента – відкритим після отримання інформації від банку про зарахування коштів на рахунок та підтвердження оплати платіжною системою AvaHost.

3.7. Протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту прострочення оплати за послугу вміст облікового запису Абонента зберігається за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст облікового запису Абонента може бути видалено.

3.9. Абонент не має права передавати рахунки на оплату послуг AvaHost третім особам для оплати.

3.10. Абонент зобов’язаний зберігати всі банківські квитанції про оплату послуг AvaHost протягом 3 років з моменту оплати.

3.11 Послуги хостингу надаються за передоплатою. Мінімальний термін передплати за послугу – 30 днів.

3.12 Відновлення заблокованих послуг у зв’язку з простроченням платежів здійснюється після погашення заборгованості за послуги та внесення передоплати за 30 днів.

3.13 Звіти про виконані роботи, договори та інші облікові документи за цим договором надсилаються в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через систему електронного документообігу.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Провайдер не несе відповідальності за будь-яку пряму або непряму шкоду (включаючи, крім іншого, втрачену вигоду), понесену Абонентом у зв’язку з використанням або невикористанням Послуг, втратою файлів або електронною поштою Абонента.

4.2. Провайдер не несе відповідальності за будь-які збої або помилки програми/бази даних, що виникли у програмі/базі даних, що призвели до припинення надання Послуги або неповного надання Послуги. При своєчасному повідомленні Абонента про програмні збої Провайдер зобов’язується усунути неполадки та відновити Сервіс у найкоротші технічно здійсненні терміни. Своєчасним повідомленням вважається повідомлення, зроблене протягом 30 (тридцяти) днів із моменту виникнення збоїв програми/бази даних.

4.3. Абонент несе повну відповідальність за інформацію, розміщену на його WWW-сервері та розповсюджувану за допомогою електронної пошти.

4.4. Абонент несе відповідальність за збереження пароля, наданого йому службою підтримки AvaHost. У разі крадіжки або втрати пароля Абонент має право звернутися до служби підтримки AvaHost для зміни пароля факсом або електронною поштою, з обов’язковим наданням фінансової інформації, що підтверджує оплату Послуг.

4.5. AvaHost не несе відповідальності як відповідача або відповідача, якщо дії Абонента заподіяли фінансову, моральну або фізичну шкоду третім особам.

4.6. AvaHost не несе відповідальності за якість спільних каналів зв’язку, які використовуються для доступу до послуг, що надаються.

4.7. Протягом терміну дії Оферти та протягом 3 (трьох) років з моменту її припинення Сторони зобов’язуються обмежити доступ третіх осіб, а також працівників та посадових осіб, які не залучені до виконання зобов’язань по Оферті. Оферти, а також зберігати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю та передається одна одній у процесі виконання зобов’язань по цій Оферті. Інформація є конфіденційною та містить комерційну таємницю для Сторони, яка її надала, якщо прямо зазначено, що інформація є конфіденційною.

4.8. Абонент надає AvaHost право публікувати свої персональні дані у відкритих джерелах з метою виконання умов цієї Оферти. Персональні дані Абонента – фізичної особи публікуються AvaHost лише за його згодою. Цілі та порядок обробки персональних даних встановлені у Політиці конфіденційності ( https://avahost.ua/information/policy/ ), яка є невід’ємною частиною цієї Оферти.

5. Обмеження використання ресурсів

5.1. До безлімітних відносяться ресурси, які в описі тарифного плану позначені як «безлімітні» або мають математичний символ нескінченності. Наприклад, кількість облікових записів електронної пошти, загальний простір, що займається електронною поштою, розмір бази даних і т. д. Це зроблено для того, щоб зменшити побоювання користувачів, що їхнє обслуговування буде зупинено при досягненні межі. Проте ресурси сервера та інтернет-канали мають обмеження. Щоб уникнути надмірного споживання ресурсів, Провайдер залишає за собою право обмежити ресурси, що використовуються Абонентом, або призупинити надання Послуги, попередньо повідомивши про це на контактну адресу електронної пошти Абонента.

5.2. Ліміт, за якого можуть бути обмежені ресурси Абонента, розраховується на основі статистики споживання ресурсів усіма передплатниками послуги Провайдера за аналогічною пропозицією за попередній календарний місяць.

5.3. Абоненти, які перевищили ліміт, зазначений у пункті 5.2, отримають повідомлення на контактну адресу електронної пошти про перевищення допустимого ліміту використання ресурсу. Якщо Абонент не зменшить використання ресурсу протягом 48 годин після отримання такого повідомлення, Провайдер залишає за собою право призупинити надання Послуги або в односторонньому порядку розірвати Угоду.

6. Умови використання продуктів Microsoft

6.1 Умови використання продуктів Microsoft описані в Додатку №2 до цієї Оферти (https://avahost.ua/information/microsoft-policy/).

7. ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Публічна оферта набирає чинності з оплати Послуг у порядку, встановленому цією Офертою, і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. З усіх питань, які не врегульовані в цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством Республіки Молдова, правилами, нормами доменних зон, політикою та правилами позасудового вирішення доменних спорів;

7.3. Умови цієї Оферти поширюються на відносини між сторонами, що виникли до її акцепту Абонентом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі питання, які не врегульовані цією Офертою, а також будь-які спірні питання щодо Оферти або у зв’язку з нею, вирішуються відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова.

8.2. Недійсність будь-якого з положень цієї Оферти судом не призводить до недійсності інших її положень чи Оферти загалом, отже, не призводить до втрати її юридичної сили.

8.3. AvaHost має право вносити зміни та/або доповнення до цієї пропозиції в будь-який час.

Нову версію Оферти розміщено на сайті за адресою https://avahost.ua/information/oferta/.

AvaHost рекомендує Абоненту регулярно перевіряти умови Оферти щодо її змін та/або доповнень.

Продовження отримання Абонентом Послуг після внесення будь-яких змін та/або доповнень до Оферти означає повне прийняття та беззастережну згоду з такими змінами та/або доповненнями.

У разі небажання Абонента дотримуватись умов зміненої та/або доповненої Оферти, вона може бути розірвана ним в односторонньому порядку.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

АВАХІСТ , ТОВ

РОЗМІЩЕННЯ: БУЛЬВАР ДЕЧЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА.

ПОДАТКОВИЙ КІД: 1011600029226

Контактна особа у Республіці Молдова

IBAN: UA453220010000026000330056235

ЕГРПОУ: 3245006072

Телефон: + (373) 78-888-420

Електронна пошта: sales@ava-host.com


PDF-файл для скачування

Запросити або розробити публічну оферту: